Jens Schou Fabricius

Tidligere roller:

Konstituert marineminister

7. Departement (marinesaker) - Det første Wedel-ministeriet

15.11.1817–15.12.1818

Deltager i Statsrådets møte som medlem av Riksforsamlingens presidentskap

06.07.1814–06.07.1814