Kjell Wickstrand

Tidligere roller:

Personlig rådgiver (H)

for statsråd Rettedal, Arne

Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948) - Kåre Willochs regjering

01.01.1985–13.10.1985

Personlig rådgiver (H)

for statsråd Listau, Thor

Fiskeridepartementet - Kåre Willochs regjering

11.07.1983–01.01.1985

Personlig rådgiver (H)

for statsråd Sellæg, Wenche Frogn

Miljøverndepartementet - Kåre Willochs regjering

01.02.1983–08.06.1983

Personlig sekretær (H)

for statsråd Sellæg, Wenche Frogn

Miljøverndepartementet - Kåre Willochs regjering

02.11.1981–01.02.1983