Kjersti Marie Høgestøl

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (V)

for statsråd Dørum, Odd Einar

Justis- og politidepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

10.01.2005–17.10.2005

Politisk rådgiver (V)

for statsråd Dørum, Odd Einar

Justis- og politidepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

02.08.2004–03.10.2004