Lise Hammersland

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver (vikar)

for statsråd Sanner, Jan Tore

FinansdepartementetErna Solbergs regjering

26.05.2021–