Marcus Gjøe Rosenkrantz

Tidligere roller:

Førstestatsråd - sjef for Rigsbanken

Statssekretariatet - Det første Wedel-ministeriet

27.11.1814–31.01.1815

Statsråd og sjef for Den danske Rigsbank i Norge, også formann i Komiteen for opplysningsvesenet og kirkelige embeter fra 04.06.1814, også førstestatsråd fra 20.08.1814

Statssekretariatet - Regjeringsrådet/Statsrådet 1814

02.03.1814–27.11.1814

I perioden 02.03.1814-19.05.1814 ble regjeringen betegnet som Regjeringsrådet og medlemmene som regjeringsråder. Fra 19.05.1814 ble regjeringen etter Riksforsamlingens beslutning betegnet som Statsrådet og medlemmene som statsråder. Rosenkrantz ble stadfestet i embetet av kronprins Carl Johan 11.11.1814.