Niels Aall

Tidligere roller:

Handelsminister

4. Departement (handels- og tollsaker) - Det første Wedel-ministeriet

27.11.1814–28.11.1814

30.11.1814 ble 4. Departement (handels- og tollsaker) nedlagt. Hovedtyngden av sakene ble overført til 1. Departement (finanssaker), som samtidig fikk navnet endret til 5. Departement (finans-, handels- og tollsaker).

Handelsminister

4. Departement (handels- og tollsaker) - Regjeringsrådet/Statsrådet 1814

02.03.1814–27.11.1814

02.03.1814 ble 4. Departement (handels- og tollsaker) opprettet. I perioden 02.03.1814-19.05.1814 ble regjeringen betegnet som Regjeringsrådet og medlemmene som regjeringsråder. Fra 19.05.1814 ble regjeringen etter Riksforsamlingens beslutning betegnet som Statsrådet og medlemmene som statsråder. Tank ble stadfestet i embetet av kronprins Carl Johan 11.11.1814.