Per Ditlev-Simonsen

Tidligere roller:

Forsvarsminister (H)

Forsvarsdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990