Ragnvald Hvoslef

Tidligere roller:

Ulovlig forsvarsminister NS - tiltrådte ikke (NS)

Forsvarsdepartementet - Vidkun Quislings ulovlige regjering i Oslo 1940

09.04.1940–14.04.1940

Etter at Norge ble angrepet av Nazi-Tyskland 9. april 1940, og kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering hadde måttet forlate Oslo sammen med embetsmenn fra regjeringskontorene, utropte partiet Nasjonal Samlings leder Vidkun Quisling seg samme kveld som sjef for en ulovlig regjering. Quislings regjering rakk ikke å tre sammen fulltallig før den 14. april ble avsatt av de tyske okkupasjonsmyndighetene. 15. april 1940 oppnevnte Høyesterett, som eneste lovlige norske statsmakt som var tilbake i Oslo, et administrasjonsråd for den sivile forvaltningen av de okkuperte områdene, først og fremst Oslo-området. Dette skjedde i samråd med den tyske okkupasjonsmakten.