Serine Jonassen

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver

for statsråd Sanner, Jan Tore

FinansdepartementetErna Solbergs regjering

24.01.2020–