Thomas Lien

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver

for statsråd Melby, Guri

KunnskapsdepartementetErna Solbergs regjering

05.10.2020–