Trygve Schiøll

Tidligere roller:

Personlig sekretær (KrF)

for statsråd Koren, Petter Mørch

Justis- og politidepartementet - Lars Korvalds regjering

01.11.1972–16.10.1973