Norske medlemmer av interimsregjeringen mai-juni 1875

Under kong Oscar IIs reise i Tyskland 26. mai - 5. juni 1875

I årene 1852-1881 trådte en interimsregjering sammen i Stockholm når tronfølgeren var umyndig ved kongens død, eller når kongen på grunn av sykdom eller fravær ikke kunne lede Statsrådet. I første tilfelle fungerte interimsregjeringen inntil Stortinget og Sveriges stenderforsamling hadde ordnet regentskapet fram til tronfølgeren nådde myndighetsalder.

Interimsregjeringen besto av like mange norske og svenske statsråder, vanligvis ti fra hvert land. Den svenske og den norske statsministeren førte skiftevis forsetet; rekkefølgen dem imellom ble bestemt ved loddtrekning. Ved grunnlovsendring av 20. januar 1863 ble det bestemt at nærmeste arveberettigede prins skulle fungere som regent dersom han var myndig.

I periodene med interimsregjering ble det tilforordnet ytterligere norske statsråder både i Stockholm og i Christiania, de sistnevnte for å erstatte dem som reiste til Stockholm for å supplere statsrådsavdelingen der.

 

Statsminister
Kierulf, Otto Richard, statsminister.


Statsråder
Segelcke, Lorentz Henrik Müller
, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Holmboe, Jens, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm.

Helliesen, Henrik Laurentius, statsråd.

Selmer, Christian August, statsråd.

Nissen, Rasmus Tønder, statsråd.


Tilforordnede statsråder
Manthey, August Christian
, tidligere statsråd.

Wergeland, Harald Nicolai Storm, tidligere statsråd.

Haffner, Wolfgang Wenzel, tidligere statsråd.

Folkestad, Halvor Olsen, biskop.


Tilforordnede statsråder i Christiania
Essendrop, Carl Peter Parelius
, tidligere statsråd. Sjef for Kirkedepartementet.

Bull, Anders Sandøe Ørsted, generalkrigskommissær. Sjef for Armédepartementet.

Platou, Frederik Christian Stoud, kst. generalauditør. Sjef for Revisjonsdepartementet.