Norske regjeringer 1905 - 1940

Christian Michelsens regjering 1905-1907

Jørgen Løvlands regjering 1907-1908

Gunnar Knudsens første regjering 1908-1910

Wollert Konows (S.B.) regjering 1910-1912

Jens Bratlies regjering 1912-1913

Gunnar Knudsens andre regjering 1913-1920

Otto B. Halvorsens første regjering 1920-1921

Otto Blehrs andre regjering 1921-1923

Otto B. Halvorsens andre regjering 1923

Abraham Berges regjering 1923-1924

Johan Mowinckels første regjering 1924-1926

Ivar Lykkes regjering 1926-1928

Christopher Hornsruds regjering 1928

Johan Mowinckels andre regjering 1928-1931

Peder Kolstads regjering 1931-1932

Jens Hundseids regjering 1932-1933

Johan Mowinckels tredje regjering 1933-1935

Johan Nygaardsvolds regjering 1935-1945