Bestilling av informasjonsbrosjyre

Valgdirektoratet lager en brosjyre om når, hvor og hvordan du kan stemme ved stortings- og sametingsvalget. Her finner du informasjon om hvordan du bestiller brosjyren.

Brosjyren inneholder faktainformasjon om når, hvor og hvordan stemmegivningen foregår. Brosjyren har illustrasjoner som viser at velgeren skal brette stemmeseddelen og få dem stemplet. Brosjyren har også illustrasjoner som viser hvordan man endrer på stemmeseddelen.

Det er ønskelig at informasjon om valget når ut til alle stemmeberettigede, uavhengig av språklig bakgrunn.

Derfor er brosjyren oversatt til bokmål, nynorsk, samisk, engelsk, arabisk, filipinsk, persisk/farsi, russisk, serbisk/kroatisk/bosnisk, somali, tyrkisk, urdu og vietnamesisk.

Bestillingsfristen er 20.mai 2017, og brosjyren blir distribuert i løpet av mai/juni.