Brosjyre

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

På denne siden finner du departementets informasjonsbrosjyre om hvem som har stemmerett, når, hvor og hvordan du stemmer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2015.

Brosjyren er trykket opp i et begrenset opplag og blir i juni distribuert til organisasjoner som har bestilt den for videre distribusjon lokalt.

Husstandene i kommunane i forvaltningsområdet for samiske språk, vil i august få brosjyren tilsendt på enten nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk.

Brosjyren finnes på følgende målformer og språk (pdf):

Brosjyre om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

bokmål
nynorsk
lulesamisk
nordsamisk
sørsamisk

arabisk
engelsk
persisk (farsi)
polsk
russisk
serbisk/bosnisk/kroatisk
somali
tyrkisk
urdu 
vietnamesisk

 

Språkversjonene av brosjyren kan fortsatt bestilles via e-postadressen 40000@dss.dep.no. Oppgi publikasjonsnummer H-2344 og språk. Det er tomt på lager for brosjyren på bokmål og tyrkisk.