Innlevering av listeforslag 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Informasjon om innlevering av listeforslag for partier og andre som stiller lister.

Etter valgloven skal listeforslag være underskrevet av et visst antall personer. For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om såkalt ”forenklet modell” (det vil si at listeforslaget kan underskrives av minst to av styremedlemmene i partiets lokalavdeling i det fylket eller den kommunen listen gjelder), må det samles inn et visst antall underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i kommunen eller fylket listen skal stille. Bruk skjemaet det er lenket til lenger ned på denne siden ved innlevering av listeforslag.

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslaget må være kommet frem til kommunen/fylkeskommunen innen 31. mars 2015 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.  

Om innlevering av listeforslag 

Registrering av politiske partier

Registrering skjer hos Partiregisteret i Brønnøysundregistrene senest 2.1.2015 for å ha virkning for valget i 2015.

Regelverket om registrering av politiske partier  

Oversikt over politiske registrerte partier

Partiregisteret (Brønnøysundregistrene)

 

Stortingsmandater

Fordeling av stortingsmandatene for valgene i 2013 og 2017

Brosjyre

Illustrasjon av brosjyre  

Brosjyre om partienes nominasjoner:
Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig?

[bokmål]  [nynorsk] pdf-format

Publikasjonnummer H-2246
Utgitt februar 2010