Skjema og veiledning for innlevering av listeforslag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Ved innlevering av listeforslag til henholdsvis kommunestyrevalget, fylkestingsvalget og valg til bydelsutvalg i Oslo kommune, er det en fordel om forslagsstillerne bruker skjemaene som er lenket til lenger ned på siden. Dette vil lette arbeidet for valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene ved behandling av listeforslagene.

Veiledning til skjema for innlevering av listeforslag

Skjemaet er tosidig. På den ene siden av arket skal følgende stå:

  • listeforslagets overskrift,
  • hvilket valgdistrikt det tilhører,
  • hvilket valg det gjelder for, og
  • kandidatene som stiller til valg.

På den andre siden av arket skal listeforslaget underskrives. Listeforslaget må være underskrevet av et visst antall personer. Les mer om underskrifter på listeforslag.

Forslagsstiller bes om å oppgi hvem som er tillitsvalgt og varatillitsvalgt for lista. Disse skal være blant personene som har underskrevet på listeforslaget. De tillitsvalgte skal ha myndighet til å forhandle med valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen om endringer på listeforslaget. Det bør også angis navn på et visst antall personer blant dem som har underskrevet på listeforslaget, som skal fungere som tillitsutvalg med myndighet til å trekke listeforslaget tilbake. Det er fint om kontaktopplysninger til de tillitsvalgte og eventuelt tillitsutvalget oppgis. Det er ikke et krav å oppgi disse kontaktopplysningene. Les mer om tillitsvalgt og tillitsutvalg.

Skjemaet må trykkes opp tosidig i så mange eksemplarer det er behov for i henhold til antall underskrifter. Underskrifter på skjema som ikke er trykket opp tosidig, vil ikke bli godkjent. Det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste/ark.

Bruk skjema:

I pdf-filene ovenfor er det mulig å fylle inn data i alle de blå feltene før listeforslaget skrives ut. De blå feltene vil skrives ut som hvite - de er kun der for å vise hvor man kan fylle inn data.

Vi anbefaler at aktuell pdf-fil lastes ned på egen datamaskin og at du arbeider med den i gratisprogrammet Adobe Reader. 

Se eksempel på stemmeseddelmal (pdf)

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres, jf. valgforskriften § 13, valgloven § 15-4 og forvalningsloven § 13 første ledd nr. 1.

Vedlegg til listeforslag

Sammen med listeforslaget skal også følgende vedlegg til listeforslag innleveres, jf. valgloven § 6-4:

  • En oversikt over kandidatenes fødselsdato. Bruk skjema (excel)
  • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget. Bruk skjema for innlevering av listeforslag som du finner ovenfor.
  • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
  • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon.

Mer informasjon om krav til og behandling av listeforslag.