Valgportalen: valg.no

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Aktuelt nå

5,2 millioner deles ut til informasjonstiltak ved valget 2017

19.01.2017: Youtube-kampanjer, Valgomat og tegneseriehefte er blant tiltakene som får tilskudd fra Valgdirektoratet. I alt 15 søkere får innvilget sine søknader.

Høringer om endringer i valgforskriften og endringer i forskrift om valg til Sametinget

09.12.2016: Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 6. desember ut høringsnotater om forslag til endringer i valgforskriften og endringer i forskrift om valg til Sametinget.

Valgdagen blir 11. september 2017

22.04.2016: I statsråd i dag er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.