Valgportalen: valg.no

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Aktuelt nå

SMS-varsling og brev førte til økt valgdeltakelse

09.05.2016: SMS og brev til velgere før lokalvalget i 2015 ga økt valgdeltakelse blant unge og velgere med innvandrerbakgrunn, viser en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Valgdagen blir 11. september 2017

22.04.2016: I statsråd i dag er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.

Flere kvinner inn i lokalpolitikken

07.04.2016: - Kommunestyrene bør speile lokalbefolkningen for å skape godt lokaldemokrati, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Ved valget 2015 førte økt oppmerksomhet og informasjon om kjønnsbalansen i lokalpolitikken til en økning av kvinner i mange norske kommunestyrer.