Valgportalen: valg.no

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Aktuelt nå

Endringer i valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

01.03.2017: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort endringer i valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget i forkant av stortingsvalget 2017.

Forskrift om valg til kommunestyre i nye Færder kommune fastsatt

27.02.2017: I forbindelse med at Tjøme og Nøtterøy kommuner skal slå seg sammen til nye Færder kommune, skal de to kommunene avholde ekstraordinært kommunestyrevalg samtidig med stortingsvalget 11. september 2017.

5,2 millioner deles ut til informasjonstiltak ved valget 2017

19.01.2017: Youtube-kampanjer, Valgomat og tegneseriehefte er blant tiltakene som får tilskudd fra Valgdirektoratet. I alt 15 søkere får innvilget sine søknader.