Valgportalen: valg.no

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

Aktuelt nå

Tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med stortings- og sametingsvalget 2017

14.10.2016: For å bidra til å øke valgdeltakelsen og de stemmeberettigedes kunnskap om valget er det opprettet en tilskuddsordning, med søknadsfrist 14. november 2016.

SMS-varsling og brev førte til økt valgdeltakelse

09.05.2016: SMS og brev til velgere før lokalvalget i 2015 ga økt valgdeltakelse blant unge og velgere med innvandrerbakgrunn, viser en fersk rapport fra Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Valgdagen blir 11. september 2017

22.04.2016: I statsråd i dag er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.