Innlevering av listeforslag til stortingsvalget 2017

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Informasjon om innlevering av listeforslag for partier og andre som stiller lister.

Et listeforslag skal være underskrevet av et visst antall personer. Det er tilstrekkelig med underskrift fra minst to av styremedlemmene i det fylket listen gjelder for partier som ved stortingsvalget i 2013 fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller 5000 stemmer i hele landet. Dette gjelder også for partier som har blitt registeret i Partiregisteret etter stortingsvalget i 2013. For andre partier eller grupper skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket.

Bruk skjemaet det er lenket til lenger ned på denne siden ved innlevering av listeforslag.

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslaget må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2017 kl. 12. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen.  

Om innlevering av listeforslag 

Registrering av politiske partier

Registrering skjer hos Partiregisteret i Brønnøysundregistrene senest 02.01.2017 for å ha virkning for valget i 2017.

Oversikt over politiske registrerte partier

Stortingsmandater