Endre på stemmesedlene

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Slik kan du endre på stemmesedlene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget

Stemmeseddelen avgjør hvilket parti eller gruppe du stemmer på. Dersom du ønsker å påvirke hvilke kandidater som blir valgt, må du gi personstemmer til disse kandidatene. Det er opp til deg om du vil endre på stemmeseddelen ved å gi personstemme.

Slik gir du personstemme ved kommunestyrevalget:

1. Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil stemme på.

Dersom navnet til noen av kandidatene står med uthevet skrift, betyr det at partiet eller gruppen har prioritert dem foran de andre kandidatene. Du kan gi personstemmer til kandidater med uthevet skrift på samme måte som til de andre kandidatene. Les mer om hva det betyr å stå med uthevet skrift.   

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du gir personstemme

 

2. Skriv kandidatnavnene fra andre partier/grupper i et eget felt på stemmeseddelen. Hvor mange kandidatnavn du kan føre opp, står på stemmeseddelen.

Vær oppmerksom på at når du gir en personstemme til kandidater fra andre partier/grupper, vil en en såkalt listestemme bli overført til det andre partiet/gruppen. Les mer om valgoppgjør og listestemmer.

Skriv kandidatnavn fra andre partier/grupper i eget felt

 

Slik gir du personstemme ved fylkestingsvalget:

Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du vil stemme på. Du kan gi personstemme til så mange kandidater du vil.Sett et kryss i ruten ved navnet til kandidatene du gir personstemme

Kommunestyrevalg: Hva betyr det at kandidater står med uthevet skrift?

Partiene eller gruppene kan på forhånd fastsette at noen kandidater skal ha et stemmetillegg. Navnene på disse kandidatene står med uthevet skrift øverst på stemmeseddelen. Dette stemmetillegget får de, enten velgerne gir dem personstemmer eller ikke. Stemmetillegget tilsvarer 25 prosent av den samlede mengden av stemmer som kommer listen til gode. Det vil si at dersom listen får 100 stemmer, får kandidater med uthevet skrift 25 personstemmer.

Gir du en personstemme til en kandidat med uthevet skrift, får kandidaten én personstemme fra deg og i tillegg får kandidaten stemmetillegget.

Ved fylkestingsvalget har ikke partiene eller gruppene anledning til å gi stemmetillegg til kandidater.