Lokalpolitikerdatabasen

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

I Lokalpolitikerdatabasen (Statistisk sentralbyrå) finner du opplysninger om lokalpolitikernes partitilknytning, kjønn, alder, nærings- og utdanningsbakgrunn, inntekt m.m.