For valgmedarbeidere

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Informasjon til valgmedarbeidere i kommunene og fylkeskommunene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har etablert en valgmedarbeiderportal for å informere/kommunisere med kommunene og fylkeskommunene om valgarbeidet.

På denne åpne siden på valg.no legges fortsatt informasjon som skal være tilgjengelig for alle.

Valgmedarbeiderportalen