Omslagskonvolutter stortingsvalget

Omslagskonvolutter til bruk ved stortingsvalget 2013

Kommunal- og regionaldepartementet anbefaler nytt format på vinduet på omslagskonvolutten som produseres til bruk i kommunene ved stortingsvalget 2013.

Beskrivelse av omslagskonvolutt:
Format konvolutt: B5 (bredde 250mm x høyde 176mm)
Mappe SKD

Vinduets størrelse:
Bredde: 118mm
Høyde: 95 mm

Vinduets plassering:
14 mm fra venstre kant
46 mm fra topp

Departementet anbefaler at omslagskonvolutten får en farge som gjør at den skiller seg ut fra vanlig post i kommunene, men ikke oransje, som blir brukt til beredskapskonvolutter. Se illustrasjon av konvolutt med angitte mål (pdf).

Beredskapskonvolutt

Nytt i år er at kommunene skal  ha beredskapskonvolutter tilgjengelig dersom det elektronisk valgadministrasjonssystemet EVA skulle gå ned i forhåndsstemmeperioden. Denne konvolutten skal ha en annen farge og skille seg ut fra omslagskonvolutten. Departementet selv produserer beredskapskonvolutter til  de 15 kommunene som skal gjennomføre forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet. Denne konvolutten er oransje (fargekode cmyk: C0 M60 Y90 K0) og har samme format og vindusplassering som omslagskonvolutten. Det er opp til kommunene selv om de vil bruke egen beredskapskonvolutt eller om de vil markere på omslagskonvolutten at den fungerer som beredskapskonvolutt.