Valglister og kandidater 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

På denne siden finner du oversikt over alle partier og grupper som stiller lister, inklusive kandidatnavn, i alle kommuner og fylkeskommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015.

Oversikten bygger på data som er rapportert inn fra kommunene og fylkeskommunene via det elektroniske valgadministrasjonssystemet (EVA).

Ved kommunestyrevalget stiller 58 189 personer til valg og ved fylkestingsvalget stiller 7 030 personer til valg. Totalt skal det velges 10 632 personer til landets kommunestyrer og 718 personer til landets fylkesting.

På landsbasis er det ved kommunestyrevalget 213 forskjellige partier og grupper som stiller lister, mens tallet er 20 for fylkestingsvalget.

Valglister og kandidater:

Pdf-filene under er oppdatert 13.08.2015.

Kommunestyrevalget 2015

Filene det lenkes til under er i pdf-format og kan lastes ned.

Fylkestingsvalget 2015

Filene det lenkes til under er i pdf-format og kan lastes ned.

Rådatafiler

Rådatafilene under i excel, odf og csv inneholder alle lister og kandidater til kommunestyre- og fylkestingsvalget.
Filene er oppdatert den 01.07.2015.
[last ned filen i excel]  [ last ned filen odf]  
[last ned csv-fil for kommunestyrevalget]
[last ned csv-fil for fylkestingsvalget]
[last ned csv-fil for valg til bydelsutvalg i Oslo]

På grunn av manglende krav til rapportering mellom kommunene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i valgadministrasjonssystemet EVA, fremkommer ikke kjønn på alle kandidater. Departementet har ikke mulighet til å framskaffe de manglende dataene.

SSB publiserer statistikk over kandidater, fordelt på kjønn og kommuner den 25. juni.

Lenke: