Stemmerett og manntall

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Du må ha stemmerett og stå innført i manntallet for å kunne stemme.

> Har du stemmerett?
> Er du innnført i manntallet?