Har du stemmerett?

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Du må ha stemmerett for å kunne stemme.

Disse har stemmerett:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.

  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2015.

  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Er du innført i manntallet?

Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

I 20 kommuner kan 16- og 17-åringene stemme ved kommunestyrevalget. De må oppfylle bosettingsvilkårene som nevnt over. Dette gjelder for kommunene Austevoll, Eid, Gausdal, Hamar, Horten, Hå, Klæbu, Kautokeino, Kristiansund, Lillesand, Luster, Mandal, Marker, Målselv, Namdalseid, Oppegård, Porsgrunn, Stavanger, Tysfjord og Vadsø.