Valgresultater

På valgresultat.no kan du følge med på resultatene fra opptellingen av stemmene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 etter hvert som de innrapporteres. Valgresultater blir tilgjengelig på valgdagen 14. september 2015 kl. 21.00.

Bruk adressen valgresultat.no hvis du skal lenke opp til valgresultatene.

Under finner du tidligere års valgresultater slik de ble presentert via departementets resultatformidling: valgresultat.no

Offisielle resultater og valgstatistikk finner du på ssb.no/valg. Her finner du også valgresultat fra sametingsvalget 2013.