Tidligstemmer i 2015

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

Kommunestyre- og fylkestingsvalget

Oversikt over registrerte tidligstemmer

Det er pr. 10.8.2015 registrert mottatt til sammen 6 114 tidligstemmer, fordelt etter fylke slik:

Fylke Antall tidligstemmer
Østfold 333
Akershus 645
Oslo 384
Hedmark 259
Oppland 242
Buskerud 307
Vestfold 168
Telemark 224
Aust-Agder 72
Vest-Agder 201
Rogaland 564
Hordaland 649
Sogn og Fjordane 165
Møre og Romsdal 470
Sør-Trøndelag 226
Nord-Trøndelag 172
Nordland 459
Troms 358
Finnmark 216
Totalt 6 114

Registrerte tidligstemmer i 2013