Bilder av valgutstyr

Valgutstyret utgjør en helhetlig løsning som gir et ryddig og oversiktlig inntrykk. Ved valget i 2011 ble utstyret tatt i bruk av over 170 kommuner.

(Artikkelen fortsetter under bildet)


Valgutstyret består av et valgavlukke og en valgurne som skal kunne brukes av alle velgere. I tillegg er det laget et skiltprogram som består av ulike elementer som kan brukes til å gi informasjon til velgeren, og for merking utenfor og inne i valglokalet. Kommunene vil i tillegg få tilgang til maler som de kan skrive ut selv.

Valgutstyret har også fått priser og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I mars 2010 vant designerne og departementet blant annet "Design for alle"–prisen fra Norsk Designråd. I 2011 var konseptet er en av finalistene til Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien grafisk design.  

Kommunal- og regionaldepartementet har fått fotografert utstyret, og legger her ut bilder for fri nedlasting og bruk. Bildene er tatt av fotograf Tore Fjeld. Kommunal- og regionaldepartementet har fulle rettigheter til bildene.

Bakgrunn
”Design og demokrati” var tema ved Statens designkonkurranse 2008. Målet med konkurransen var å utvikle helhetlige, funksjonelle og tiltalende fysiske rammer rundt stemmegivningen. Konkurransen ble vunnet av Blueroom Designstudio, Kadabra produktdesign og Innovativoli industridesign med designet "Blanke Ark".

Løsningen ble testet ut i utvalgte kommuner ved stortingsvalget i 2009, og fikk da gode tilbakemeldinger av både velgere og valgmedarbeidere. Etter dette har designerne i samarbeid med departementet arbeidet med å forbedre og videreutviklet løsningen.