Utvikling av nytt valgutstyr

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Les mer om bakgrunnen for utvikling av nytt valgutstyr.

Merket for god designDesignløsningen for valgutstyr og valglokaler vant i 2010 tre priser. Merket for god design i kategoriene ”Industridesign” og ”Visuell kommunikasjon”. På Designdagen, 17. mars 2010, ble den også tildelt Norsk Designråds ”Design for alle”-prisen.  Denne prisen tildeles en løsning med særlig fokus på brukervennlighet og god universell utforming. Designløsningen har også fått internasjonal oppmerksomhet. Den ble nominert til den prestisjefylte prisen Brit Insurance Designs of the Year 2010, var utstilt på Design Museum London i 2010. Den er også på en vandreutstilling i Polen. 

Tilgjengelig for alle kommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011

Designløsningen ”Blanke Ark” ble testet ut i fire kommuner ved stortingsvalget 2009. Løsningen gir en helhetlig, gjenkjennelig, funksjonell og tiltalende fysisk ramme rundt stemmegivningen, samtidig som den vektlegger universell utforming og har et fleksibelt og transportabelt system for innredning av valglokaler. Designløsningen er evaluert av velgere og valgmedarbeidere i pilotkommunene, av departementet og av designerne bak løsningen.

Evalueringen er samlet i en egen rapport som er publisert på nettet. Den kan lastes ned i pdf-format.

De ulike elementene i løsningen fikk gode tilbakemeldinger både fra velgerne og valgmedarbeidere. Det var behov for noen forbedringer og endringer. Utstyret har derfor blitt videreutviklet.  

Nedenfor gis en oversikt og beskrivelse av de ulike elementene i løsningen.

Foto av valgurne Valgurna kan være forseglet under hele valghandlingen. Oransje farge rundt åpning for stemmeseddel gjør den lett å se for svaksynte. Den har en åpning som gjør det enkelt for velger å legge stemmeseddel i urna. Urna kan påføres tilleggsinformasjon, som nummer eller valgtype. Den er i et lett materiale og skal kunne stables i transport- og lagringskasser.
Foto av valgavlukke Valgavlukket er godt egnet for rullestolbrukere. Bordplaten er i to høyder, og avlukket kan derfor brukes både av stående og sittende. Tak skal kunne påmonteres. Utstyret skal kunne stables i transport- og lagringskasser.
Foto av roll up

Skiltprogrammet består av

  • Roll up
  • Seil
  • Duk til bord
  • Banner
  • Skiltholder
  • Funksjonærkort
  • Retningstape

Logo består av riksvåpenet i gull eller sort og typografi og er i ulike målformer.

Fargepaletten er politisk nøytral. Oransje brukes til å framheve, markere og tydeliggjøre viktig informasjon. Hovedfargene kan suppleres med en sekundærfarge i en blånyanse.

 

Illustrasjon av et valglokale med elementer fra designløsningen:

Illustrasjon av et valglokale 

 

Se flere bilder av designløsningen:

 

Bakgrunn

Gjennom Statens Designkonkurranse 2008 ble designere invitert til å komme med forslag til ny utforming av avlukker, urner, stemmesedler og grafisk profil for valg og valglokaler. Konkurransen ble gjennomført av Norsk Form i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, og vinnerløsningen ble utarbeidet av Blueroom Designstudio, KADABRA Produktdesign og Innovativoli Industridesign.  Løsningen ivaretar blant annet kravene til informasjon, logistikk, produksjon, montering, vedlikehold og universell utforming.

I utgangspunktet er det den enkelte kommunes ansvar å sørge for tilstrekkelig og rett utstyr til valglokalene. Kommunal- og regionaldepartementet ønsker å bidra til at kommunene på en enkel og økonomisk fordelaktig måte får muligheter til å kjøpe inn godt og funksjonelt utstyr til valglokalene.