Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 64591-64600 av 65025 treff.

Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff

 • T-6/93 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet vedrørende lovlighetskontroll etter kommuneloven. Vedtak etter plan- og bygningslovens planbestemmelser

  21.09.1993 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

  Fylkesmennene Fylkeskommunene Kommunene Rundskriv T-­6/93 21.09.93 Det vises til rundskriv H-25/92 av 1. juni 1993 fra Kommunal og arbeidsdepartementet om overføring av myndighet etter kommuneloven mv. Nr. 4 A i rundskrivet (s. 6­10) omhandler

 • M-55/1993 - Føresegner for landbruksstyra

  R-364 (20.09.1993)

  20.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-55/1993 R-364 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 999993 50041 DIV September 1995 Til fylkeslandbruksstyra og fylkesmennene Føresegner for fylkeslandbruksstyra Landbruksdepartementet gjev med dette nye

 • M-52/1993 - Informasjon om oppnevning av ny Kontaktgruppe

  (17.09.1993)

  17.09.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-52/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/09676 17.09.1993 Vedlegg: Oversikt over medlemmer, varamedlemmer og sekretær i Kontaktgruppa Medlemmer og varamedlemmer i Kontaktgruppa for

 • Rundskriv H-50/93

  Plan- og bygningslovens § 107: Kommunenes kontroll med oppsetting av skilt og reklameinnretninger. Vedtekter, sanksjoner og forholdet til annen lovgivning.

  12.09.1993 Rundskriv Kommunal- og distriktsdepartementet

 • M-49/1993 - Oppheving av forskrifter om mædi

  (20.08.1993)

  20.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-49/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08869 20.08.1993 Til alle veterinærer Oppheving av forskrifter om mædi Med virkning fra 1. september 1993 oppheves Forskrifter om forbod mot å føra/flytta

 • M-48/1993 - Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-48/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1993/08865 19.08.1993 Til Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Budsjett m.v. for bruk av rentemidler i 1994 Departementet ber med dette om at budsjetteringen for

 • M-47/1993 - Ringtest 1992/93 - resultater norske laboratorier - supplerende test

  (19.08.1993)

  19.08.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-47/1993 Før utskrift: Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant Saksnr. 1992/12747 19.08.1993 Til alle forsøksringene, fylkesmennenes landbruksavdelinger, landbrukskontorene, i jordbruksetaten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og

 • Forskrift om planteforedlerrett

  06.08.1993 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. august 1993 med hjemmel i lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven) og delegeringsvedtak av 14. mai 1993 nr. 345.Endringer: Endret ved forskrifter 6

  Se forskriften på lovdata.no

 • NOU 1994: 1 - Streikerett for politiet og lensmannsetaten

  28.07.1993 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

 • M-45/1993 - Tilskott til endret jordarbeiding mm.

  (08.07.1993)

  08.07.1993 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

 • Side 6460 av 6503
 • Side 6460 av 6503