Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 11-20 av 1703 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapittel: 1100–1161 Inntektskapittel: 4100–4150, 5576, 5652

  07.10.2019 Proposisjon Landbruks- og matdepartementet

  å setje folk i stand til å gjere informerte val formidla Mattilsynet resultata frå smilefjestilsyn via mattilsynet.no, matportalen.no, media og sosiale medium. Organisatoriske forhold Mattilsynet arbeidde med å vidareutvikle delar av verksemdsstyringa

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapitler: 1800–1840, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800–4820, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

  07.10.2019 Proposisjon Olje- og energidepartementet

  offentlig tilgjengelig. Det planlegges også en ny versjon av Diskos-databasen. Nettportalen SMIL (SMart Interaktiv Lisensadministrasjon) benyttes aktivt av næringen. Hensikten med portalen er å legge til rette for god og effektiv samhandling mellom rettighetshavere

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapitler: 600–667, 2470, 2541–2542, 2620–2686 Inntektskapitler: 3600–3642, 5470, 5571, 5607, 5701–5705

  07.10.2019 Proposisjon Arbeids- og sosialdepartementet

  grad bidrar til å redusere sykefravær og frafall. Det arbeides bl.a. med å etablere en pilot for en samlet nettbasert løsning/portal for å formidle kunnskap og gi økt kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer/sektorer og virksomheter

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapittel: 200–292 og 2410 Inntektskapittel: 3200–3292, 5310 og 5617

  07.10.2019 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

  læreplanar for dei faga som skal endrast. Kunnskapsdepartementet vil greie ut eit nasjonalt lærlingtorg. Det er ein nasjonal portal der lærebedrifter kan legge ut oversikt over ledige læreplassar og læreplassar som kjem, noko som vil forenkle prosessen med

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapitler: 300–353 Inntektskapitler: 3300–3339 og 5568

  07.10.2019 Proposisjon Kulturdepartementet

  interessepolitiske arbeid. Tilskuddet inkluderer midler til rekrutterings- og inkluderingsarbeid, herunder midler til en nasjonal nettportal for rekruttering til frivillig innsats (frivillig.no) og utdeling av en årlig nasjonal frivillighetspris på vegne av Kulturdepartementet

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapitler: 1300–1370 Inntektskapitler: 4300–4361, 5577, 5611, 5619, 5622 og 5624

  07.10.2019 Proposisjon Samferdselsdepartementet

  Innen 2022 vil samtlige riksveiferjesamband ha krav til universell utforming i kontraktene. Gjennom lanseringen av trafikkdataportalen er tilgjengeligheten til trafikkdata økt for privatpersoner og leverandører av tjenester m.fl. Det utvikles bedre systemer

 • Prop. 1 LS (2019–2020) - Skatter, avgifter og toll 2020

  07.10.2019 Proposisjon Finansdepartementet

  . Her gjøres formidlere som gjennom elektroniske grensesnitt («electronic interface»), dvs. markedsplasser, plattformer, portaler og lignende, tilrettelegger for salg av varer til forbruker, til avgiftssubjekt ved fjernsalg av småvarer («deemed supplier

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapitler: 700–783 og 2711–2790 Inntektskapitler: 3701–3748, 5572 og 5631

  07.10.2019 Proposisjon Helse- og omsorgsdepartementet

  RVTS Øst hvor nye digitale ressurser blir introdusert: Undervisningsfilmer med case basert på virkelige hendelser, og en nettportal om menneskehandel rettet spesifikt mot helse- og sosialarbeidere. Det vises til nærmere omtale under kap. 734. Handlingsplan

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapittel: 20–51, 1600–1650 Inntektskapittel: 3021–3051, 4600–4670, 5341, 5351, 5605, 5692–5693

  07.10.2019 Proposisjon Finansdepartementet

  2015 har DFØ publisert rådata (sjå data.norge.no) med rekneskapsinformasjon etter standard kontoplan. DFØ lanserte i 2017 portalen statsregnskapet.no, og i 2018 vart innhaldet òg utvida med rekneskapsdata for nettobudsjetterte verksemder. Løysinga frå

 • Prop. 1 S (2019–2020) - FOR BUDSJETTÅRET 2020

  Utgiftskapittel: 1400–1482 Inntektskapittel: 4400–4481 og 5578

  07.10.2019 Proposisjon Klima- og miljødepartementet

  for private eigarar av hus og eigedom freda etter Kulturminnelova. Bygg og Bevar (3,8 mill. kroner) Bygg- og bevar er ein nettportal mellom det offentlege, næringslivet og dei private eigarane. Tilskot går til Byggenæringens landsforbund (BNL). Bygg og

Til toppen