Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 11-20 av 1585 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk nettverk for Downs syndrom

  26.10.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg tale på lanseringen av et digitalt informasjonssenter hos Norsk nettverk for Downs syndrom, 26. oktober 2018.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • INSPIRE - Rapportering, endring

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Miljø 25.10.2018
  Basis rettsaktnr.: 2007/2/EF

  Kommisjonsvedtak ... om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF med hensyn til overvåking og rapportering

 • Personvernerklæring for Arbeids- og sosialdepartementet

  24.10.2018 Artikkel Arbeids- og sosialdepartementet

  Innledning Hensikten med denne personvernerklæringen er å gi nærmere informasjon om hvordan Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) behandler personopplysninger om personer utenfor egen virksomhet. Personopplysninger er enhver opplysning om fysiske

 • Praktiske ordninger felles sikkerhetssertifikat

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0763 Basis rettsaktnr.: 2016/798

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/763 av 9. april 2018 om praktiske ordninger for utstedelse av felles sikkerhetssertifikater til jernbaneforetak i henhold til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/798, og oppheving av

 • Drift og vedlikehold gir en sikker og driftsstabil togtrafikk

  22.10.2018 Artikkel Samferdselsdepartementet

  En vesentlig andel av jernbanebevilgningene hvert år går til drift og vedlikehold. Dette er nødvendig for å opprettholde og videreutvikle en sikker og driftsstabil jernbane med høy punktlighet, regularitet og oppetid.

 • Praktiske ordninger for kjøretøytillatelser

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0545 Basis rettsaktnr.: 2016/797

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/545 av 4. april 2018 om praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer og kjøretøytyper i henhold til Europaparlaments-og rådsdirektiv (EU) 2016/797

 • Gebyrer og betaling til ERA

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Transport 22.10.2018
  Celexnr.: 32018R0764 Basis rettsaktnr.: (EU) 2016/796

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/764 av 2. mai 2018 om gebyrer og betaling til Den europeiske unions jernbanebyrå og om betalingsbetingelser

 • Læringsmiljø og mobbing

  16.10.2018 Artikkel Kunnskapsdepartementet

  Alle barn og elever har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø uten mobbing.

 • Personvernerklæring for Justis- og beredskapsdepartementet

  11.10.2018 Artikkel Justis- og beredskapsdepartementet

  Innledning I forbindelse med sin saksbehandling og virksomhet som offentlig organ vil Justis- og beredskapsdepartementet (JD) behandle personopplysninger om personer utenfor egen virksomhet (brukere). Personopplysninger er enhver opplysning om

 • Konsultasjonsprosess for avgjørelse av ny mat-status

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matområdet 10.10.2018
  Celexnr.: 32018R0456 Basis rettsaktnr.: 2015/2283

  Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/456 av 19. mars 2018 om prosedyrer for avgjørelse av ny mat-status

Til toppen