Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 21-30 av 47 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Meld. St. 11 (2019–2020) - Digital transformasjon og utviklingspolitikken

  13.12.2019 Melding til Stortinget Utenriksdepartementet

  "Digital transformasjon og utviklingspolitikken" skal bidra til mer effektive innsatser ved at flere nås og utviklingsland rustes til å delta og dra nytte av potensialet i digital teknologi.

 • The Norwegian Contribution to the 2nd Foreign Ministers´ Conference on the Northern Dimension

  06.04.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  prevent environmental degradation and to promote sustainable development. Close partners on Arctic and northern matters are the Nordic countries, Russia, the USA and Canada. We have a close cooperation with the EU on environmental policies for example under

 • Report on Convention no 169 concerning indigenous and tribal peoples - 1998

  20.08.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  and the environment, hunting, fishing and open-air activities. The Sami Rights Commission proposes certain amendments to the mining legislation which will imply that exploration, drilling and extraction of minerals can only take place with the permission

 • Norway's second national communication under the Framework Convention on Climate Change

  April 1997

  21.04.1997 Rapport Klima- og miljødepartementet

  competition and variation in hydropower production and available water supplies, emissions from electricity production in the Nordic countries vary from year to year. Electricity trade between these countries is likely to increase in the years ahead. It is

 • Report on Convention no 169 concerning indigenous and tribal peoples, 1989

  01.12.2004 Rapport Utenriksdepartementet

  also proposed to the Mining and Quarrying Act in respect of Finnmark which are designed to secure Sami influence by ensuring that Sami interests are taken into account and safeguarded via the procedural rules contained in the Mining and Quarrying Act. The

 • St.meld. nr. 30 (1999-2000) - Nordisk samarbeid

  22.09.2000 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  deltakende lands bidrag til KFOR i Kosovo. Etter norsk initiativ samarbeider de nordiske land nå i et samarbeidsfora kalt Nordic Coordinated Arrangement for Military Peace Support (NORDCAPS). Hensikten med NORDCAPS er et tettere nordisk forsvarssamarbeid

 • St.meld. nr. 56 (2000-2001) - Nordisk samarbeid

  31.08.2001 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  risikoreaktorer i Nordens nærområder. Det er en regelmessig møtevirksomhet mellom nordiske aktører, deriblant halvårige møter i «Nordic Nuclear Coordination Group» (NNCG) som ledes av Utenriksdepartementet fra norsk side. Når det gjelder atomavfallsproblemene

 • St.meld. nr. 50 (2002-2003) - Nordisk samarbeid

  26.09.2003 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  bekjempe handel med kvinner og barn og i møter med dem som utsettes for dette. Det kan også nevnes at det i 1994 ble etablert et Nordic Baltic Police Academy, som i 2003 tilbyr kursing av polititjenestemenn og -kvinner i de baltiske landene knyttet til etterforskning

 • Meld. St. 25 (2016–2017) - Humaniora i Norge

  31.03.2017 Melding til Stortinget Kunnskapsdepartementet

  Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Den drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings-

 • St.meld. nr. 5 (2002-2003) - Nordisk samarbeid

  04.10.2002 Melding til Stortinget Nærings- og fiskeridepartementet

  institusjoner fra nærområdene i vest. Representanter fra ungdomsorganisasjonene i regionen har dannet et nettverk for samarbeid, West-Nordic Youth Forum. En representant fra dette nettverket representerer Vest-Norden i Barents Regional Youth Forum. 5 Annet tverrsektorielt