Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 31-40 av 46 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Prop. 1 S (2020–2021) - FOR BUDSJETTÅRET 2021

  Utgiftskapitler: 100–179 Inntektskapitler: 3100

  07.10.2020 Proposisjon Utenriksdepartementet

  tiltak innenfor energisektoren, som spenner fra energisektorreform til innføring av elektriske busser. Gjennom støtte til Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) bidro Norge vesentlig til å finne energieffektiviserende løsninger for skoler, barnehager

 • Strategy for Norwegian support of private sector development in developing countries

  31.12.1998 Rapport Utenriksdepartementet

  infrastructure), 22 per cent was for agriculture and fisheries, 10 per cent for regional development and 10 per cent for manufacturing, mining and craft enterprises. The proportion of Norwegian multilateral development assistance which is used for economic development

 • Prop. 1 S (2015–2016) - FOR BUDSJETTÅRET 2016

  Utgiftskapitler: 900–953, 2421, 2426, 2429, 2460 og 2540 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5625, 5629 og 5656

  07.10.2015 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  mineralnæringen er å kartlegge mineraler, styrke mineralforvaltningen og legge til rette for mer effektive planprosesser. Nordic Minings planer om utvinning av rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane er det største mineralprosjektet

 • Meld. St. 48 (2012–2013) - Sametingets virksomhet 2012

  04.10.2013 Melding til Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  noen anledninger. Blant annet deltok SUPUs leder på International Forum for Young Politicians of North-West Russia and the Nordic Countries i Stockholm, hun deltok også i det oppsummerende panelet på konferansen. Forumet vedtok en resolusjon. SUPUs nestleder

 • NOU 2015: 16 - Overvann i byer og tettsteder

  Som problem og ressurs

  02.12.2015 NOU Klima- og miljødepartementet

  Både klimautviklingen og samfunnsutviklingen med økt fortetting, kan hver for seg øke intensiteten i overvannsavrenningen. Uten forbyggende tiltak forventes at kostnadene ved overvannsskade på bebyggelse, infrastruktur, helse og miljø vil følge

 • Prop. 1 S (2010–2011) - FOR BUDSJETTÅRET 2011

  Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

  05.10.2010 Proposisjon Utenriksdepartementet

  oppfølging av Paris-erklæringen legger regjeringen stor vekt på arbeidsdeling mellom bilaterale partnere. Det pågående arbeidet i Nordic+ 2 er et særlig nyttig instrument for en slik tilnærming. I våre samarbeidsland bidrar dette til økt fokusering på resultater

 • St.prp. nr. 15 (2002-2003) Særskilt vedlegg -

  15.11.2002 Proposisjon Utenriksdepartementet

  services for forest service including forest service, and logging related services ( 881**, 882 **)       Services incidental to mining (883, 5115) 1) None 2) None 3) None 4) Unbound except as indicated in the horizontal section 1) None 2) None 3) None 4) Unbound

 • Prop. 1 S (2016–2017) - FOR BUDSJETTÅRET 2017

  Utgiftskapitler: 900–950, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540 Inntektskapitler: 3900–3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5613, 5625, 5629, 5656

  06.10.2016 Proposisjon Nærings- og fiskeridepartementet

  elsene. Reguleringsplan har blitt stadfestet og utslippstillatelser har blitt gitt til to store utvinningsprosjekter, Nordic Minings utvinning av rutil fra Engebøfjellet i Sogn og Fjordane og Nussirs utvinning av kobber fra Ulveryggen i Finnmark. Elkems

 • NOU 2019: 14 - Tvangsbegrensningsloven

  Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

  18.06.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget fikk i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utredningen viser at det er mulig å etablere en felles lov til erstatning for de fire ulike

 • NOU 2007: 13 - Den nye sameretten

  Utredning fra Samerettsutvalget

  03.12.2007 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  169. Internal indigenous peoples’ law in some other states is presented in chapter 6. Due to their Sami population, and as Nordic countries neighbours, Sweden and Finland are of particular interest. Development trends in Sami law in the two countries are