Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 41-46 av 46 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 1995: 6 - Plan for helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning i Norge

  11.02.1995 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  service among women in a lappish-norwegian village. Bent Harvald & J.P. Hart Hansen (Eds.) Circumpular Health 81. Copenhagen: Nordic Council for Arctic Medical Research, 1981. Fugelli, Per: Rasisme i Finnmark. Gunnar H. Gjenset (red.). Samisk mot — norsk

 • Prop. 1 S (2011–2012) - FOR BUDSJETTÅRET 2012

  Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

  06.10.2011 Proposisjon Utenriksdepartementet

  arbeidsdeling og roller mellom departement, direktorat og oljeselskapene. Kapasitetsbygging og opplæring av Ministry of Energy and Mining i Sør-Sudan: Det nye opplæringsprogrammet i Sør-Sudan drives av Petrad o.a. Det er organisert 21 opplæringsprogrammer for

 • St.prp. nr. 1 (2006-2007) - FOR BUDSJETTÅRET 2007

  Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

  15.09.2006 Proposisjon Utenriksdepartementet

  havbunnsområdet, og fører tilsyn med at regelverket overholdes. Rapport 2005 Havbunnsmyndigheten vedtok i 2000 den såkalte «Mining Code», med regler for utvinning av mangannoduler. Dette åpnet muligheten for lete- og utvinningstillatelser. Myndigheten har

 • NOU 1997: 6 - Rammevilkår for omsetning av legemidler

  16.01.1997 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  1991 20,8 26,4 27,8 1992 21,7 28,0 30,3 Smertestillende 1990 39,8 90,1 69,3 1991 40,1 91,2 68,8 1992 40,0 90,4 70,5 Kilde: «Nordic Statistics on Medicines 1990-1992» Legemiddelforbruket målt i verdi Japan har i dag verdens høyeste legemiddelutgift pr. innbygger

 • NOU 2003: 25 - Ny lov om universiteter og høyskoler

  23.10.2003 NOU Kunnskapsdepartementet

  Need’, Quality in Higher Education, 3:223-234. Smeby, J. C. & Stensaker, B. (1999): National quality assessment systems in the Nordic countries: developing a balance between external and internal needs? Higher Education Policy, 12: 3-14. St meld nr 36 (1998-99):

 • NOU 2007: 14 - Samisk naturbruk og retts­-situasjon fra Hedmark til Troms

  Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget

  03.12.2007 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Umeå, 1994 Mundal, E.: Kong Harald Hårfagre og samejenta Snøfrid. Samefolket sin plass i den norske rikssamlingsmyten. I: Nordica Bertgensia. Nordisk Institutt, UiB nr. 14. 1997 Narmo, L. E.: Oldtid ved Åmøtet, Østerdalens tidlige historie belyst av arkeologiske