Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 79101-79110 av 80038 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Helse og omsorg

  Tema Helse- og omsorgsdepartementet

  Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for helsepolitikk, folkehelse, helsetjenester, kommunale tjenester til eldre og funksjonshemmede, helselovgivning og deler av sosiallovgivningen i Norge.

 • Seniorrådgiver Anne Kathrine Aambø

  Personer i administrasjon Helse- og omsorgsdepartementet
 • Språk og litteratur

  Tema Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet ivaretar et bredt spekter oppgaver på feltene språk og litteratur. Dette skjer ved tildeling av midler til tiltak og institusjoner bevilget av Stortinget over statsbudsjettet.

 • Plan, bygg og eiendom

  Tema Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Denne temasiden omtaler departementets ansvarsområder innen plan, bygg, kart, matrikkel, boligpolitikk og statlig eiendomsforvaltning. Ansvaret for Regjeringskvartalet og gjenreisning av dette er et særskilt område innen statens eiendomsforvaltning

 • Nasjonale minoriteter

  Tema Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av

 • Urfolk og minoriteter

  Tema Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Samene har status som urfolk i Norge. Jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og rom (sigøynere) har status som nasjonale minoriteter

 • Bilder av statssekretær Atle Hamar

  Bildearkiv Klima- og miljødepartementet

  Bildene kan benyttes vederlagsfritt. Klikk på bildet for høyoppløselig versjon.  Bruk nedlastingsknappen.

 • Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel  7. De folkevalgtes rettigheter og plikter. (§§ 40 - 43)

  Listeside regjeringen.no

 • Spesialrådgiver Jorunn Litland

  Personer i administrasjon Helse- og omsorgsdepartementet
 • Maritime næringer

  Tema Nærings- og fiskeridepartementet

  Skipsfart er en av Norges eldste næringaktiviteter og sysselsetter i dag rundt 90 000 personer og skaper verdier for til sammen 140 mrd kroner

Til toppen