Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 80101-80110 av 85311 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Norsk næringsvirksomhet - Tekoindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 542 Antall sysselsatte 7960 Eksportandel i bransjen 50 Bruttoprodukt i pst. 0,3 Tekoindustrien omfatter bedrifter med stor spennvidde når det gjelder råstoffer, produksjonsprossesser og produkter. Sysselsettingen og antall bedrifter

 • Norsk næringsvirksomhet - Reiselivsnæringene

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 13 155 000 Bruttoprodukt 51 mrd. kr Bruttoprodukt i pst. 4,3 Sysselsatte i pst. 6,8 Reiselivsnæringene regnes for å være blant de største og hurtigst voksende næringer i verden. Antall reisende øker, gjestedøgnene blir stadig

 • Norsk næringsvirksomhet - Forord

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk næringsliv vil stå overfor en rekke endringer i årene framover. Endringene påvirker den framtidige verdiskapingen i de etablerte næringene og legger rammene for nye virksomheter. I tillegg til at Norge må forholde seg aktivt til en rivende

 • Norsk næringsvirksomhet - Næringspolitiske utfordringer

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Vi er inne i en tid preget av raske endringer i internasjonal økonomi og næringsstruktur. Økende konkurranse og krav til effektivitet fører til at fremstilling av produkter i økende grad skjer gjennom integrerte verdikjeder hvor ulike ledd er

 • Norsk næringsvirksomhet - Metallindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 121 Antall sysselsatte 14658 Eksportandel i bransjen 82 Bruttoprodukt i pst. 1,5 Metallindustrien er en av Norges største eksportnæringer. Innenfor aluminium og ferrolegeringer er norske foretak store produsenter også på

 • Norsk næringsvirksomhet - Nærings- og nytelsesmiddelindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall bedrifter 1655 Antall sysselsatte 53 160 Eksportandel 6 i bransjen 3 Bruttoprodukt i pst. 2,0 Norsk nærings- og nytelsesmiddelindustri har vokst gradvis fra slutten av forrige århundre og er i dag Norges nest største industribransje.

 • Norsk næringsvirksomhet - Trelast- og treforedlingsindustrien

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Trevare Treforedling Antall bedrifter 1051 33 Antall sysselsatte 15531 6120 Eksportandel i bransjen 40 90 Bruttoprodukt i pst. 0,6 0,8 I Norge har vi store skogområder, og tømmer er den viktigste råstoffkilden for de skogbaserte industrinæringene.

 • Norsk næringsvirksomhet - Bygge- og anleggsektoren

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Antall sysselsatte 14 115 200 Antall bedrifter 34 090 Bruttoprodukt i pst. 6,2 Bygge- og anleggsnæringene omfatter bygging og vedlikehold av boliger og yrkesbygg, utbygging av veier og flyplasser og anlegg knyttet til forsvaret, energi, olje og gass

 • Norsk næringsvirksomhet - Strukturen i norsk økonomi

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Handel overfor utvalgte regioner og land Eksportutviklingen de siste 20 år Sentrale eksportvarer Direkteinvesteringer i virksomheter i inn/utland –ekspansjon ute Verdiskapingen de siste 20

 • Norsk næringsvirksomhet 2000

  18.05.2000 Brosjyre/veiledning Nærings- og fiskeridepartementet

  Norsk næringsvirksomhet 2000 Forord Om norsk næringsvirksomhet 1 Framveksten av næringsvirksomhet i Norge