Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 80111-80120 av 86073 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.meld. nr. 24 (2000-2001) - Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand

  02.02.2001 Melding til Stortinget Klima- og miljødepartementet

 • Rundskriv G-5/01

  Tilgang til nettsteder i justissektoren gjennom portalen norge.no

  01.02.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-5/2001 Februar 2001 Underliggende virksomheter og embeter Tilgang til nettsteder i justissektoren gjennom portalen norge.no Formål Større åpenhet i forvaltningen er en politisk målsetting. Det skal være enkelt for publikum å finne frem

 • Brev til Tingvoll Sparebank

  01.02.2001 Brev Finansdepartementet

  Tingvoll Sparebank 6630 Tingvoll Deres ref Vår ref Dato 01/287 FM TMo 1.02.2001 Tillatelse til sammenslutning mellom Tingvoll Sparebank og Øksendal Sparebank Det vises til Deres brev 1. desember 2000, der det søkes om godkjenning av vedtak om

 • OECD – Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy in Norway

  Background Report and OECD Country Note

  01.02.2001 Rapport Kunnskapsdepartementet

  Det daværende Barne- og familiedepartementet offentliggjorde i februar 2001 rapporten ”OECD - Thematic Review of Early Childhood Education and Care Policy in Norway”. Rapporten inneholder en landrapport (”Background Report”) med beskrivelse av

 • Fst 1/2001

  Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse

  01.02.2001 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Fengselsstyret Rundskriv Fst 1/2001 Jnr. 95/1710 D 633.62 ET/BM 15.01.2001 Regiondirektøren Direktøren for KRUS Direktøren for KITT Anstaltledere Kontorsjefen i friomsorgen Regler for dagpenger til innsatte og dagpengenes størrelse Det er i

 • R-1/01 001/563/TS/sbp Overføring av ubrukte bevilgninger til 2001

  01.02.2001 Rundskriv Finansdepartementet

  Overføring av ubrukte bevilgninger til 2001 Dokumentet finner du i PDF-format her.

 • Rundskriv F-009-01

  Statsbudsjettet 2001 - Tilskudd til kirkelig virksomhet (31.01.01)

  31.01.2001 Rundskriv Kulturdepartementet

  Rundskriv F-009-01 Saksnr. 01/496 KiØ 31.01.2001 Kirkelige fellesråd Menighetsråd i kommuner med ett sokn Bispedømmerådene Statsbudsjettet 2001 - Tilskudd til kirkelig virksomhet I St.prp. nr. 1 for 2001 var det foreslått bevilget 85 mill. kroner

 • §§ 63 og 67 - Om kausjonistens stilling etter finansavtaleloven der långiveren gir låntakeren betalingsutsettelse

  31.01.2001 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnr. 2000/10841 EO EHV Dato: 31.01.2001 Om kausjonistens stilling etter finansavtaleloven der långiveren gir låntakeren betalingsutsettelse Vi viser til brev fra Lindorff AS 7. juli 2000 med anmodning om tolkingsuttalelse fra Lovavdelingen samt

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Finansavtaleloven

 • NOU 2001: 7 - Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven

  Planlovutvalgets første delutredning

  31.01.2001 NOU Klima- og miljødepartementet

 • Oversikt over arbeidet i Sikkerhetsrådet i januar 2001

  30.01.2001 Rapport Utenriksdepartementet

  I forbindelse med at Norge har sittet en måned som medlem av FNs Sikkerhetsråd arrangerte Utenriksdepartementet en pressebriefing med statssekretær Raymond Johansen tirsdag 30. januar. I tillegg til den månedlige rapporten over arbeidet i