Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 80121-80130 av 81400 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Vidkun Quislings ulovlige regjering i Oslo 1942-1945

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Etter at det var blitt enighet mellom den tyske okkupasjonsmakten og Nasjonal Samling (NS) om at deler av ansvaret for den sivile styringen i Norge skulle overføres til en regjering ledet av Vidkun Quisling, søkte de ulovlige ministrene avskjed 30.

 • Jens Stoltenbergs første regjering

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Arbeiderpartiet (A)

 • Interimsregjeringen i Stockholm 1857

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands. Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det

 • Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet

  Historisk Regjering regjeringen.no

  Skiftet mellom Vogt-ministeriet og Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet, fant sted ved utnevnelsen av tidligere statsråd Georg Chr. Sibbern som statsminister, i statsråd 16. desember 1858. Ministeriet hadde navn etter statsminister Georg Chr. Sibbern

 • Arbeidet med neste NTP - Nasjonal transportplan 2022-2033

  Landingsside Samferdselsdepartementet

  Her finner du oppdrag, svar på oppdrag og annen informasjon knyttet til departementets arbeid med Nasjonal transportplan 2022-2033. Stortingsmeldingen om ny NTP legges fram 2021.

 • Planlegging

  Tema Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og

 • Offentlig utvalg for punktskrift

  Styre/råd/utvalg Kulturdepartementet

  Offentlig utvalg for punktskrifts hovedoppgave er å arbeide med standarder for norsk punktskrift.

 • Utvalg foreslår ny straffeprosesslov

  Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt i juni 2014 for å foreta en bred vurdering av reglene om hvordan straffesaker skal etterforskes og forfølges i og utenfor retten. Utvalget avga sin utredning 3. november; 5. desember ble utredningen sendt på høring.

 • Styret for Riksteatret

  Styre/råd/utvalg Kulturdepartementet

  Styret skal se til at virksomheten oppfylles som vedtatt i loven. Sende ut egne turnéforestillinger og forestillinger fra de statsstøttede teatrene, støtte lokale teaterlag, arbeide for fremme av teatervirksomheten omkring i landet.

 • Offentlig utvalg for kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene

  Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

Til toppen