Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 80151-80160 av 87473 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EF-rettsakter som etter en foreløpig oversikt vil kunne behandles i EØS-komiteen 25. juni 2002

  12.06.2002 Rapport Utenriksdepartementet

 • OECDs undersøkelse "Policies for Information, guidance and counselling services Country Note Norway

  12.06.2002 Rapport Kunnskapsdepartementet

  OECDs undersøkelse "Policies for Information, guidance and counselling services Country Note Norway I 2001 gjennomførte Utdannings- og forskningsdepartementet, i samarbeid med Arbeids- og Administrasjonsdepartementet og Læringssenteret,

 • Rundskriv G-10/2002

  Forskrift om anvendelsesområde, innhold og gjennomføring av promilleprogram

  12.06.2002 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

 • Rundskriv F-023-02

  Timelønnstabeller for undervisning i videregående skoler med virkning fra 01.05.2002 og 01.08.2002 eksklusive feriepenger

  10.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-023-02 Saksnr. 02/4500 26.07.2002 Det vises til rundskriv F-03-02 som erstattes av dette rundskrivet. Statens utdanningskontorer Fylkeskommuner Fylkesevisjoner Videregående skoler Statlige og private videregående skoler

 • Inngrep mot flyselskapenes innenriks bonusprogrammer

  10.06.2002 Brev Nærings- og fiskeridepartementet

 • Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner

  10.06.2002 Forskrift Samferdselsdepartementet

  Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner FOR 2002-05-03 nr 446 Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger § 1 og § 1a, lov av 11. juni 1993 nr. 100

 • Forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport

  10.06.2002 Forskrift Samferdselsdepartementet

  Forskrift om tekniske krav til taubaneanlegg inkludert kabelbaneanlegg til persontransport FOR 2002-05-03 nr 453 Fastsatt av Samferdselsdepartementet 3. mai 2002 med hjemmel i lov av 14. juni 1912 nr. 1 om anlæg av taugbaner og løipestrenger § 1, §

 • The globalization project

  10.06.2002 Rapport Utenriksdepartementet

  The Globalization Project is linked with the current negotiation processes in the WTO and the preparations for the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg this autumn. The preparation of the white paper is also being coordinated

 • Retningslinjer for tilskudd til tiltak mot vold i bildemediene

  09.06.2002 Retningslinjer Kulturdepartementet

  Tilskuddsordningen har som formål å redusere omfang og bruk av voldsskildringer i bildemediene og bidra til å redusere de mulige negative konsekvenser voldsskildringer i bildemediene kan ha både for enkeltindivid og samfunn.

 • Rundskriv F-022-02

  Timelønnstabeller for undervisning i grunnskolen med virkning fra 01.05.02 og 01.08.02 eksklusive feriepenger

  08.06.2002 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-022-02 Saksnr. 02/4499 26.07.02 Det vises til rundskriv F-03-02 som erstattes av dette rundskrivet. Statens utdanningskontorer Kommuner Kommunerevisjoner Grunnskoler Statlige og private grunnskoler Lærerorganisasjonene Kommunenes