Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 80151-80160 av 84051 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • NOU 1998: 15 - Arbeidsformidling og arbeidsleie

  02.09.1998 NOU Arbeids- og sosialdepartementet

 • A brief summary of the 1997 evaluations

  01.09.1998 Rapport Utenriksdepartementet

  A brief summary of the 1997 evaluations: Use of Norwegian aid for HIV/AIDS programmes (1.97) The evaluation concludes that the allocation for HIV/AIDS programmes has been a valuable, appropriate and effective contribution to efforts to combat AIDS

 • §§ 2, 5 a og 6 - Begjæring om utlevering av utenlandsk dom (Souhaila Andrawes) - offentlighetsloven

  28.08.1998 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1997/11213 E TME/ESI Dato: 28.08.1998 Begjæring om utlevering av utenlandsk dom (Souhaila Andrawes) - offentlighetsloven Vi viser til notat 13 mai 1998 fra Kriminalomsorgsavdelingen. I notatet blir Lovavdelingen bedt om å vurdere om

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Offentlighetsloven

 • § 26 - Agreement establishing the group of states against corruption (GRECO) - Forholdet til grunnloven § 26

  24.08.1998 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1998/6633 E EB/EHo Dato: 24.08.1998 Agreement establishing the group of states against corruption (GRECO) - Forholdet til grunnloven § 26 1 Justisdepartementet vurderer for øyeblikket norsk tiltredelse til «Agreement

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Grunnloven

 • Sak om offentlighet. Innsyn i anbudsdokumenter til NSB Gardermobanen AS

  24.08.1998 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 1998/6439 E AS/ESI Dato: 24.08.1998 Sak om offentlighet. Innsyn i anbudsdokumenter til NSB Gardermobanen AS Vi viser til Samferdselsdepartementets brev 16 juni 1998 med vedlegg, der Lovavdelingen blir bedt om å gå gjennom en sak om

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Offentlighetsloven

 • Utdanningspermisjon

  21.08.1998 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Økonomiske og administrative konsekvenser

  21.08.1998 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  7.1 Innledning Teknologiske endringer og økt konkurranse stiller store krav til forandring i næringslivet og i offentlig sektor. I denne sammenheng er det viktig at arbeidsstyrken tilføres kompetanse. I NOU 1997: 25 Ny kompetanse understrekes det at

 • Offisielt fra statsråd 21. august 1998

  21.08.1998 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3 Offisielt fra statsråd Korrigert versjon Tillegg under pkt. 5 Utnevnelser m.v. Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. august 1998. Det

 • Lov- og avtalefestede permisjonsordninger o.a.

  21.08.1998 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  3.1 avtalebaserte permisjonsordninger for etter- og videreutdanning Arbeidsgiver har i utgangspunktet plikt til å gi arbeidstaker en innføring og veiledning i de oppgavene som er lagt til stillingen. Dette prinsippet forutsettes i arbeidsmiljølovens

Til toppen