Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 80171-80180 av 81663 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Diku - Direktoratet for i internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

  Ekstern virksomhet Kunnskapsdepartementet

  Diku har ansvar for arbeidet med å etablere en ny nasjonal arena for kvalitet i høyere utdanning. I tillegg har det overtatt ansvaret for Senter for fremragende utdanning (SFU) og lærebokutvalget.

  Nettside: https://www.diku.no/

 • Regional- og distriktspolitikk

  Tema Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ulike deler av landet står overfor ulike utfordringer og muligheter. Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale utviklingen. Målet med regional- og distriktspolitikken er regional balanse gjennom

 • Om Samferdselsdepartementet

  Organisasjonskart Samferdselsdepartementet

  Samferdselsdepartementet blir ledet av samferdselsministeren. Statssekretærene og politisk rådgiver utgjør den øvrige politiske ledelsen. Departementsråden er administrativ leder for departementet og den fremste rådgiveren til politisk ledelse i

 • Øvrig politisk ledelse

  Listeside Arbeids- og sosialdepartementet

  Den politiske ledelsen i departementene består av statssekretærer og politiske rådgivere. Statssekretærer utnevnes i statsråd, mens politiske rådgivere ansettes av Statsministerens kontor. Den politiske ledelsen skiftes ved regjeringsskifter. 

 • Statssekretær Frida Blomgren (V)

  Personer i politisk ledelse Kulturdepartementet
  Portrett av Frida Blomgren.

  Blomgren ble utnevnt til statssekretær av Kongen i statsråd 16. februar 2018. Hun var først ansatt som politisk rådgiver i Kulturdepartementet fra 17. januar 2018.

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 78 02

 • Statens pensjonsfond utland

  Ekstern virksomhet Finansdepartementet

  Statens pensjonsfond ble opprettet som en overbygning over det som tidligere var Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Fondet består av Statens pensjonsfond utland (SPU) og Statens pensjonsfond Norge (SPN). Den operative forvaltningen av

  Nettside: https://www.nbim.no/

 • Planlegging

  Tema Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Planlegging skal bidra til å utvikle et samfunn som tar vare på viktige felles verdier og grunnleggende levevilkår for ulike grupper innenfor rammene av en bærekraftig utvikling. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og

 • TFO - tildeling i forhåndsdefinerte områder

  Sak Olje- og energidepartementet

  De konsesjonsrundene på norsk sokkel som går under navnet ”tildeling i forhåndsdefinerte områder” (TFO) fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd.

 • FN

  Tema Utenriksdepartementet

  «Sammen for en bedre verden». Dette er grunntanken for FN. Organisasjonen ble opprettet etter to ødeleggende verdenskriger, og har som sin første målsetting å spare kommende generasjoner fra å oppleve krigens grusomheter.

 • Konsekvensutredning av planer etter plan- og bygningsloven

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet er ansvarlig for regelverket om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Til toppen