Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 80171-80180 av 83763 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utvikling av fem miljøbyer

  27.01.1998 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forord Høsten 1992 inviterte Miljøverndepartementet de 20 største byene i Norge til å søke om å delta i et forsøks- og utviklingsarbeid rettet mot bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Etter gjennomgang av søknadene tok departementet ved årsskiftet

 • G-7/98

  Endringer i barneloven - blankett 51.11 om erkjennelse av farskap

  26.01.1998 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Rundskriv G-7/98 Saksnr. 98/00205 C-J 26. januar 1998 Lagmannsrettene By- og herredsrettene Endringer i barneloven - blankett 51.11 om erkjennelse av farskap Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) er endret ved lov av 13. juni 1997

 • St.prp. nr. 29 (1997-98) - Om samtykke til å godkjenne protokoller, undertegnet den 16. desember 1997, vedrørende Polen, Tsjekkia og Ungarns tiltredelse til Traktaten for det nordatlantiske område

  23.01.1998 Proposisjon Utenriksdepartementet

 • Offisielt fra statsråd 23. januar 1998

  23.01.1998 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3 Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 23. januar 1998. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Proposisjoner og meldinger

 • Forskrift om deklarering og merking av mikrobiologiske produkter med et bruksområde som medfører tilføring til det ytre miljø

  22.01.1998 Forskrift Klima- og miljødepartementet

  Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 22. januar 1998 med hjemmel i lov av 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd bokstav a) og § 8, jf. kgl.res. av 7

  Se forskriften på lovdata.no

 • 1. BAKGRUNN

  16.01.1998 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  1. BAKGRUNN I statssekretærutvalget for IT ble det 16. januar 1998 besluttet å utarbeide en plan for å understøtte håndtering av år 2000-problemet. Bakgrunnen er at overgangen til år 2000 kan skape alvorlige problemer for det norske samfunnet.

 • Offisielt fra statsråd 16. januar 1998

  16.01.1998 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 16. januar 1998. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Sanksjoner og ikrafttredelser Finans- og tolldepartementet Lov om Stortingets granskningskommisjon for bankkrisen Besl O nr 21 Lov nr 6 Kirke-

 • Oppfølgingsplan for håndtering...

  16.01.1998 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  Oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet SAMMENDRAG År 2000-problematikken vil medføre større eller mindre problemer innenfor de fleste samfunnsområder. Ansvaret for håndtering av år 2000-problemene ligger i den enkelte virksomhet og

 • 2. PLANENS MÅL

  16.01.1998 Artikkel Nærings- og fiskeridepartementet

  2. PLANENS MÅL Målet med oppfølgingsplanen er å bidra til ytterligere oppmerksomhet og bevisstgjøring om år 2000-problematikken slik at de ansvarlige i næringslivet, statsforvaltningen og kommunal forvaltning iverksetter nødvendige tiltak i tide.

 • Oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet

  16.01.1998 Plan/strategi Nærings- og fiskeridepartementet

  Plandokument Regjeringens oppfølgingsplan for håndtering av år 2000-problemet 21. april 1998 K-0611B SAMMENDRAG 1. BAKGRUNN 2. PLANENS MÅL 3. ÅR 2000 PROBLEMET - HVA ER DET ? 4. ANSVAR OG

Til toppen