Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 80181-80190 av 81344 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Leve hele livet

  Landingsside Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen la i 2018 frem kvalitetsreformen Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og

 • Tolkningsuttalelser etter rettsområde, lov m.m.

  Liste A-Å regjeringen.no

  Her finner du tolkningsuttalelser fra fagdepartementer og fra Justisdepartementets lovavdeling om forståelsen av lover o.l.

 • Statssekretær Jens Frølich Holte (H)

  Personer i politisk ledelse Utenriksdepartementet
 • Veiledning

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

 • Patentstyret

  Ekstern virksomhet Nærings- og fiskeridepartementet

  Patentstyret hjelper norsk næringsliv og innovasjonsmiljøer å styrke egen virksomhet ved bruk av industrielle rettigheter. God bruk av industrielle rettigheter er med på å sikre investeringer, konkurranseposisjoner og bidra til økonomisk vekst i det

  Nettside: http://www.patentstyret.no/no/

 • Saksgang: Kommunereformen

  Sak Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har gjennomført en kommunereform for å gjøre kommunene i stand til å gi gode velferdstjenester, utvikle sine lokalsamfunn og løse framtidens utfordringer. Dette er den største endringen i kommunestrukturen siden 1960-tallet. Reformen er

 • Skog- og utmarksressurser

  Tema Landbruks- og matdepartementet

  Skognæringa er viktig for Noreg. Eit aktivt og lønnsamt skogbruk og ein konkurransedyktig skogindustri har betydning for busetting, sysselsetting og næringsutvikling i store delar av landet. Potensialet for auka verdiskaping er stort.

 • Matrikkelen og matrikkellova

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

 • Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

  Styre/råd/utvalg Barne- og familiedepartementet

  Fordelingsutvalget er et selvstendig forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet.

 • Lotteri- og stiftelsestilsynet

  Ekstern virksomhet Kulturdepartementet

  Lotteri- og stiftelsestilsynet er et statlig organ med to underliggende fagtilsyn Lotteritilsynet og Stiftelsestilsynet med felles direktør og administrasjon.

  Nettside: https://lottstift.no/

Til toppen