Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 80181-80190 av 81649 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Organisasjonsavdelingen

  Avdeling Klima- og miljødepartementet

  Avdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler og vedlikeholder styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Torgeir Strøm

 • Budsjett- og styringsavdelingen / Budsjett- og styringsavdelinga

  Avdeling Arbeids- og sosialdepartementet

  Budsjett- og styringsavdelingen har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, forskning og utvikling, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Tom Gulliksen

 • Kommunikasjonsseksjonen

  Avdeling Statsministerens kontor

  Kommunikasjonsseksjonen ledes av kommunikasjonssjefen som er direkte underlagt regjeringsråden. Seksjonen samarbeider nært med politisk ledelse, først og fremst statssekretæren for pressesaker. Kommunikasjonssjefen fungerer vanligvis som

  Avdelingsleder: Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse

 • Utenriksministerens sekretariat

  Avdeling Utenriksdepartementet

  Utenriksministerens sekretariat har ansvar for en rekke ulike støttefunksjoner for politisk ledelse. Det omfatter forberedelse av taler og innlegg, planlegging og gjennomføring av møter og reiser samt forholdet til Stortinget. Sekretariatet ledes av

  Avdelingsleder: Avdelingsdirektør Jannicke Graatrud

 • Økonomi- og administrasjonsavdelingen (ØA)

  Avdeling Olje- og energidepartementet

  Økonomi- og administrasjonsavdelingen ivaretar departementets administrative oppgaver og utfører fellesfunksjoner

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Bjørn Ståle Haavik

 • Barnesakkyndig kommisjon

  Ekstern virksomhet Barne- og familiedepartementet

  Kommisjonen skal kvalitetssikre alle rapporter avgitt av sakkyndige i barnevernssaker, enten de er bestilt av barneverntjenesten, fylkesnemnda, domstolene eller de private parter.

 • Kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen

  Personer i administrasjon Olje- og energidepartementet
  Communication Adviser Håkon Smith-Isaksen

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 62 67

  Mobil: 90 68 38 87

 • Byråkrat

  Ordboksord regjeringen.no

  En byråkrat er en ikke-politisk fagperson som jobber i det offentlige.

 • Beredskap i energisektoren

  Landingsside Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet (OED) har det overordnede ansvaret for å ivareta hensynet til leveransesikkerhet av landets kraftforsyning, for å forebygge flom og vassdragsrelaterte skred og fremme sikkerhet ved vassdragsanlegg. Departementet har

 • Om Kulturdepartementet

  Organisasjonskart Kulturdepartementet

  Kultur- og likestillingsministeren er departementets sjef og politiske leder. Statsråden har to statssekretærer og en politisk rådgiver som begge er politisk utnevnt. Departementsråden er øverste faste embetsmann og departementets administrative

Til toppen