Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 80561-80570 av 81566 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

  Minister Nærings- og fiskeridepartementet
  Portrett av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Næringsministeren har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet næringslivspolitikk.

  Tiltrådte: 17.01.2018

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 01 00

 • Jobb i Arbeids- og sosialdepartementet

  Landingsside Arbeids- og sosialdepartementet

  Vil du være med og forme morgendagens arbeidsliv og velferdssamfunn?

 • Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp)

  Minister Samferdselsdepartementet
  Jon Georg Dale

  Samferdselsminister Jon Georg Dale har ansvar for politikken knytt til transport av personar og gods og posttenester.

  Tiltrådte: 31.08.2018

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 81 01

 • Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

  Minister Olje- og energidepartementet
  Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Olje- og energiministeren skal sikre høg verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennleg forvaltning av energiressursane i landet.

  E-post: [email protected]

  Telefon: 22 24 61 00

 • Staten prosjektmodell for store investeringer

  Landingsside Finansdepartementet

  For å sørge for en mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser stilles det krav til utredning, planlegging og kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter med anslått samlet kostnadsramme over 300 millioner kroner for

 • Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt 2019

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Norge er i høst gjesteland på verdens viktigste bokmesse i Frankfurt. Målet er å fremme norsk kultur i Tyskland og internasjonalt, fremme norsk næringsliv og videreutvikle det gode tysk-norske samarbeidet.

 • Arbeidet med dataspillstrategi 2020-2022

  Landingsside Kulturdepartementet

  Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med en dataspillstrategi. Strategien skal blant annet se nærmere på rammevilkårene for spillbransjen og sette mål for spillpolitikken.

 • Arbeidsrelevansmeldingen

  Landingsside Kunnskapsdepartementet

  Arbeidsrelevansmeldingen - Samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidslivet

 • Kulturkrim

  Landingsside Kulturdepartementet

  Det er store utfordringer knyttet til grenseoverskridende kulturkriminalitet. Det er viktig å styrke arbeidet for å hindre ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander både nasjonalt og internasjonalt. Dette krever tett samarbeid med toll, politi

 • Anføre

  Ordboksord regjeringen.no

  Bruk gjerne «føre opp» eller «vise til» i stedet.

Til toppen