Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 81271-81280 av 86267 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • St.prp. nr. 38 (1999-2000) - Opprettelse av Nasjonalt senter for læring og utvikling

  25.02.2000 Proposisjon Kunnskapsdepartementet

 • M-7/2000 - Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for 2000

  R-807 (24.02.2000)

  24.02.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-7/2000 R-807 Saksnr. 2000/00608 24. februar 2000 Fylkesmennene, landbruksavdelingen Kommunene Statens nærings- og distriktsutviklingsfond Tilskott til rydding, planting og kvalitetstiltak i frukttrefelt - fordeling av fylkeskvoter for

 • Høringsnotat 23.02.2000

  23.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet 23. februar 2000 Høringsnotat om skattefritak for dekning av arbeidsreise når arbeidsgiver er en veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon 1 Innledning Finansdepartementet vedtok den 18. januar 2000 nye

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - dekning av arbeidsreise for veldedig eller allmennyttig institusjon

  23.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/845 SA KjL/GHL 23.2.2000 Skattefritak for dekning av arbeidsreise når arbeid utføres for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Vedlagt er departementets høringsnotat

  Status: Ferdigbehandlet

 • Oppsummeringsbrev 22.02.2000

  22.02.2000 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Oppsummering av KOSTRA-spørsmål Til: Regional statsforvaltning, KOSTRA- ansvarlig Fra : Prosjektledelsen Dato: 22.02.00 Fra fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Tone Brunvoll 1. En kommune leier ut bygning til en arbeidsmarkedsbedrift (ASVO). Kommunen

 • § 1 - Vedrørende anmodning om vurdering av forholdet mellom offentlighetsloven og rettspleielovene

  22.02.2000 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 2000/636 E TME/CER Dato: 22.02.2000 Vedrørende anmodning om vurdering av forholdet mellom offentlighetsloven og rettspleielovene Vi viser til Utenriksdepartementets brev 5. januar 2000 der det blir bedt om å vurdere forholdet mellom

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Offentlighetsloven

 • Rundskriv F-017-00

  Forhandlingsordninger for skoleverket (17.02.00)

  21.02.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  1.1.1 Rundskriv F-017-00 1.1.1.1 Saksnr. 00/316 1.1.1.2 17.02.2000 1.1.2 Kommuner Fylkeskommuner Statens utdanningskontorer Kommunenes sentralforbund Lærerorganisasjonene 2 Forhandlingsordninger for skoleverket Regjeringen har besluttet at staten

 • Høring 21.02.00 - Vedlegg til høringsnotat fra OB

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  3. februar 2000 AD/34168 1. Innledning Oslo Børs legger her frem et forslag til endring av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 om behandling av kurssensitiv informasjon før offentliggjøring. Forslaget er foranlediget av – og må ses i sammenheng med

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.02.00 - Høringsbrev fra OB

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Oslo, 7. februar 2000 Vår ref: AD/35609 Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Forslag til endring av børsforskriften §§ 5-1 og 10-1 - tiltak mot ulovlig innsidehandel mv. Som et supplement til de tiltak mot ulovlig

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring 21.2.00 - Vedlegg til høringsnotat fra Kt

  21.02.2000 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet