Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 81341-81350 av 86223 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • M-2/2000 - Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til skogeierforeningene i 2000 mv.

  R-786 (24.01.2000)

  24.01.2000 Rundskriv Landbruks- og matdepartementet

  Rundskriv M-2/2000 R-786 Saksnr. 2000/00334 24.01.2000 Til Norges Skogeierforbund Norsk Skogbruksforening Skogeierforeningene Fylkesmennene, Landbruksavdelingene Overføring av rentemidler av skogavgiften til sentralt bruk og til

 • Lov om kornforvaltning m.v.

  21.01.2000 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Jfr. tidligere lover 22 juni 1928 nr. 27, 25 juni 1926 nr. 7.

  Se loven på lovdata.no

 • Offisielt fra statsråd 21. januar 2000

  21.01.2000 Offisielt fra statsråd Statsministerens kontor

  "Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3 Offisielt fra statsråd Statsråd ble holdt på Oslo slott 21. januar 2000. Det ble fattet følgende vedtak: 1.Sanksjoner og

 • I-7/2000

  Endring av forskrift om beboerenes rettigheter og bruk av tvang i institusjoner for rusmiddelmisbrukere

  21.01.2000 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

 • Forskrift om gebyr for tilsyn og kontroll ved import og transitt av levende dyr, animalske næringsmider og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland

  20.01.2000 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet og Sosial- og helsedepartementet 20. januar 2000.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Fst 3/00

  Utenlandske borgere i norske fengsler

  20.01.2000 Rundskriv Justis- og beredskapsdepartementet

  Jnr. 99/16621 D 632 JBG 20.01.00 Rundskriv Fst 3/00 Direktøren (KIA/KITT/KRUS) Utenlandske borgere i norske fengsler Etter Wien-konvensjonen av 1963 er Norge forpliktet til å varsle utenlandske myndigheter om at noen av deres statsborgere er

 • § 31 - Forvaltningsloven § 31 - ett års frist - klage fra Kristen Steinhaug

  20.01.2000 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  Saksnummer: 2000/398 EO ØR Dato: 20.01.2000 Forvaltningsloven § 31 - ett års frist - klage fra Kristen Steinhaug Det vises til brev 6. januar 2000. 1. Saken gjelder tolkning av forvaltningsloven (fvl.) § 31 tredje ledd og spørsmålet om hvorvidt

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • Vedlegg til rundskriv F-006-00

  Retningslinjer for egenbetaling

  19.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Vedlegg til rundskriv F-006-00 Reglement for egenbetaling Retningslinjer fastsatt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 19. januar 2000 etter fullmakt gitt av Stortinget, jf. budsjett-innst. S nr. 12 - 1998-99, romertalls-vedtak VI Andre

 • Rundskriv F-006-00

  19.01.2000 Rundskriv Kunnskapsdepartementet

  Rundskriv F-006-00 Saksnr. 00/529 19.01.2000 Kunsthøgskoler Statlige høgskoler Universiteter Vitenskapelige høgskoler Retnigslinjer for egenbetaling Ved behandlingen av St.prp. nr 1 (1998-99) gav Stortinget sin tilslutning til forslag om utvidelse

 • Banebetjening Fornebu: Konsekvensutredning

  19.01.2000

  19.01.2000 Rapport Samferdselsdepartementet

  Banebetjening av Fornebuområdet Konsekvensutredning Høringsutgave Dokumentet er lagret som PDF-fil. For å kunne lese disse filene, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er