Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold knyttet til koronasituasjonen, kan du avgrense søket med å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen nedenfor.

Viser 82521-82530 av 82616 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EØS-midlene: Innsats for rom

  Landingsside Utenriksdepartementet

  Å bedre romfolks levekår er en felles europeisk utfordring som krever samordnet innsats og nasjonale krafttak. Her kan du lese om hvordan Norge bidrar gjennom EØS-midlene.

 • Det digitale indre marked

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Internett og digitale teknologier endrer vår verden, men gamle grenser, tankemønstre og reguleringer hindrer oss i å utnytte de digitale mulighetene fullt ut. Våren 2015 introduserte EU-kommisjonen detaljerte planer for et digitalt indre marked («

 • Arbeidsmiljø og sikkerhet

  Tema Arbeids- og sosialdepartementet

  Virksomhetene har ansvar for å forebygge ulykker og helseskader som følge av arbeid. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmiljøet og sikkerheten er forsvarlig og tilfredsstillende. Myndighetene bidrar ved å påse at virksomhetene driver et

 • Reindrift

  Tema Landbruks- og matdepartementet

  Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Målet er å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift i Norge.

 • Fylkesmannsembetene / Fylkesmannsembeta

  Ekstern virksomhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen.

  Nettside: http://www.fylkesmannen.no/

 • Likeverdsreformen

  Landingsside Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Regjeringen vil skape et samfunn som har bruk

 • Statens pensjonskasse

  Ekstern verksemd Arbeids- og sosialdepartementet

  Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordninga for statstilsett og store delar av undervisnings- og forskingssektoren. Medlemskap i Statens pensjonskasse er obligatorisk for statstilsette.

  Nettside: http://www.spk.no/

 • Oppfølging av Kvoteutvalget (Eidesenutvalget)

  Sak Nærings- og fiskeridepartementet

  Kvoteutvalget ble satt ned for å gjennomgå kvotesystemet. Utvalget la fram NOU:2016:26 "Et framtidsrettet kvotesystem" i desember 2016, og denne var på høring frem til mai 2017. Nærings- og fiskeridepartementet la 26. juni 2019 fram

 • Personvern

  Landingsside Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Personvern handler om retten til å få ha ditt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger.

 • Kommunikasjonsenheten (KE)

  Avdeling Helse- og omsorgsdepartementet

  Enheten har hovedansvar for kontakt med media, web-sider, brosjyrer og krisekommunikasjon.

  Avdelingsleder: Kommunikasjonsdirektør Mona Sæverud Higraff

Til toppen