Forhåndsbestilling av statsbudsjettdokumenter på papir

Forhåndsbestilling er ikke lenger mulig.

Bruk bestillingsskjemaet nedenfor for å forhåndsbestille statsbudsjettdokumenter i trykt form.

Alle mottatte bestillinger vil bli distribuert fra Regjeringskvartalet med Posten Norge rett etter at sperrefristen er opphevet (tirsdag 12. oktober kl. 10.00).

  • Fremsendelsestiden for Bedriftspakke dør til dør: 1-3 virkedager
  • Fremsendelsestiden for brev (maks 2 kilo): 2 virkedager

Alle statsbudsjettdokumenter er tilgjengelige på www.regjeringen.no/statsbudsjett når sperrefristen oppheves. Finansdepartementet oppfordrer deg til å bruke nettsiden før du eventuelt bestiller papirdokumenter.