Aktuelt

Nye tall for barnebortføringer

Dette innholdet er mer enn 9 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

74 barn ble bortført fra Norge til utlandet i fjor, mens 29 barn ble bortført til Norge. Det er en økning sammenlignet med tidligere år.

Selv om tall fra 2013 viser at det er registrert en økning i antall barnebortføringssaker, er tallene relativt begrensede og variasjoner forekommer fra år til år.

Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet registrerer antallet barnebortføringssaker der ett eller begge departementene har bistått ved behandlingen av saken. I perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013 er det registrert totalt 69 saker, derav 50 saker ut av Norge og 19 inn til Norge.

Noen barnebortføringssaker tar lang tid å løse, men de fleste sakene løser seg imidlertid forholdsvis raskt. Av de 69 innkomne sakene i 2013 var 39 (56 prosent) av sakene avsluttet per 31.12.2013.

Se detaljert statistikk for 2013 her

Arbeidsgruppe om barnebortføringssaker

Regjeringen prioriterer sakene, og arbeider med flere tiltak for å forebygge barnebortføringer. En arbeidsgruppe har gjennomgått alle sider av barnebortføringssaker i Norge, og pekt på hvor man kan styrke innsatsen for å håndtere disse sakene på en enda bedre måte. Rapporten blir levert Justis- og beredskapsdepartementet fredag 31. januar.
Les mer om arbeidsgruppen her

  

Tabell: Antall registrerte saker* og antall barn** som er omfattet av de registrerte sakene

 

Barnebortføringer til Norge

Barnebortføringer fra Norge

Totalt

2013

29 barn – 19 saker

74 barn – 50 saker

103 barn – 69 saker

2012

14 barn – 11 saker

40 barn – 27 saker

54 barn – 38 saker

2011

27 barn – 21 saker

45 barn – 33 saker

72 barn – 54 saker

2010

29 barn – 20 saker

64 barn – 43 saker

93 barn – 63 saker

2009

26 barn – 18 saker

29 barn – 24 saker

55 barn – 42 saker

2008

15 barn – 10 saker

36 barn – 19 saker

51 barn – 29 saker

2007

31 barn – 18 saker

51 barn – 35 saker

82 barn – 53 saker

2006

15 barn – 12 saker

57 barn – 37 saker

72 barn – 49 saker

2005

20 barn – 12 saker

42 barn – 27 saker

62 barn – 39 saker

* Tabellen viser alle sivile barnebortføringssaker Justis- og beredskapsdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har registrert. Sakene blir registrert i statistikken det året norske myndigheter ved Justis- og beredskapsdepartementet og/eller Utenriksdepartementet starter sin behandling av saken. Det finnes ikke tall for barn som kan være bortført til eller fra Norge der det ikke er bedt om bistand fra enten Justis- og beredskapsdepartementet eller Utenriksdepartementet. Statistikken viser ikke straffesaker der kun politiet er involvert. Det kan derfor ha funnet sted flere barnebortføringer til og fra Norge enn det som fremkommer av statistikken.

** Departementene registrerer både antall saker og antall barn. Dersom en sak omfatter flere bortførte barn, dvs. søsken, blir dette kun registrert som en sak. Slike saker vil kunne gi store statistiske utslag. Det anmodes derfor om at tallmaterialet benyttes med forsiktighet.

Om statistikken

Statistikken oppdateres hvert halvår (i januar og i august). Mer informasjon om barnebortføring og om statistikkføringen kan leses på www.barnebortføring.no.