Aktuelt

Økning i antall barnebortføringssaker

Justisdepartementet har oppdatert statistikken over barnebortføringssaker pr 31. desember 2010. Statistikken viser alle sivile barnebortføringssaker hvor Justisdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert i i perioden 2004-2010.

Justisdepartementet og Utenriksdepartementet har oppdatert statistikken over barnebortføringssaker pr 31. desember 2010. Statistikken viser alle sivile barnebortføringssaker hvor Justisdepartementet og/eller Utenriksdepartementet har vært involvert i i perioden 2004-2010. 

Økning i antall barnebortføringer
Antallet barnebortføringer fra Norge til utlandet økte fra 24 (29 barn) i 2009 til 43 (64 barn) i 2010. Dette tilsvarer en økning på 79 prosent i antall saker. Det ser derfor dessverre ut til at nedgangen i 2008 og 2009 var forbigående og at vi nå er tilbake på nivå med antallet barnebortføringssaker i 2006 og 2007, da vi behandlet henholdsvis 37 og 35 saker.
Også antallet barnebortføringssaker fra utlandet til Norge økte i 2010. Fra 19 saker (28 barn) i 2009 til 21 (30 barn) i 2010. Dette tilsvarer en økning på om lag 10 prosent i antall saker.

Antallet barnebortføringer, både til og fra Norge, er det høyeste antallet saker vi har sett siden Justisdepartementet og Utenriksdepartementet startet å føre felles statistikk i 2004.

Mor er oftest bortfører
En gjennomgang av tallene for 2010 viser at det er mor som oftest bortfører barnet/barna. I 2010 var mor bortfører i 64 prosent av sakene, far i 26 prosent av sakene, og andre i 2 prosent av sakene. I 7 prostent av sakene ble barnet/barna bortført fra barnevernet. Bortføringen ble da utført av enten mor eller far, eller av begge.

I perioden 2006-2010 var mor bortfører i 53 prosent av bortføringene fra Norge, far i 38 prosent av sakene. Barnet ble bortført fra barnevernet i 9 prosent av sakene. I samme periode var mor bortfører i 78 prosten av sakene der barnet ble bortført til Norge, far i 16 prosent av sakene og andre slektinger var bortførere i 6 prosent av sakene.

 

Flest saker til Sverige og fra USA
I de fleste barnebortføringssaker fra Norge til utlandet i perioden 2004-2010 ble barnet bortført til Sverige (18), deretter fulgte Storbritannia (15), USA (12), Danmark (10), Iran* (9), Irak* (9), Tyrkia (9), Brasil (8), Spania (8) og Filippinene* (7). Der barnet ble bortført fra utlandet til Norge ble de fleste bortført fra USA (19), deretter fulgte Sverige (14), Danmark (12), Storbritannia (8), Nederland (7), Spania (6), Tyskland (6) og Litauen (4).


* Land som ikke har tiltrådt Haag konvensjonen.

 

Ved bortføring til eller fra land som har tiltrådt Haag konvensjonen vil spørsmålet om retur bli avgjort av en domstol i det landet barnet er bortført til, med mindre foreldrene kommer til en minnelig løsning. Ved bortføringer til land som ikke har tiltrådt Haag konvensjonen er situasjonen en annen da en ikke har et konvensjonssamarbeid å benytte seg av. Det er i utgangspunktet to måter å løse slike saker på. Enten kan foreldrene komme til enighet ved en minnelig avtale, eller så er muligheten å anlegge sak i det landet barnet er bortført til.

Det er vanskelig å si noe om årsaken til økningen. Vi ser imidlertid at flest barn blir bortført til og fra land vi har stor innvandring fra og utvanding til. Det er derfor naturlig å tro at økningen skyldes at flere nordmenn finner seg partner fra og får barn med personer fra et annet land. Når forholdet tar slutt vil ofte den norske parten flytte hjem til Norge eller den andre parten vil hjem til sitt hjemland. I en del saker ser vi også at begge foreldrene kommer fra et andre land enn Norge. Paret har da ofte bodd en stund i Norge og når forholdet tar slutt så ønsker den ene av foreldrene å flytte hjem til sitt opprinnelige hjemland, mens den andre ønsker å bli i Norge.

Vi håper at den økte oppmerksomheten rundt barnebortføringer kan og har føre til at flere bortføringer blir avverget. Vi får stadig flere henvendelser fra bekymrede foreldre og besteforeldre, som er bekymrede for at barna eller barnebarna skal bli bortført til utlandet. På nettsiden vår www.barnebortføring.no kan du lese mer om hva du kan gjøre dersom du er redd for at et barn skal bli bortført. Der finner du også informasjon om hva du kan gjøre dersom et barn har blitt bortført.