Tal på barnebortføringssaker 2005–2017

Bortføring frå Noreg til utlandet

 År Antall saker Antall barn
2005 27 42
2006 37 57
2007 34 50
2008 19 37
2009 24 29
2010 43 64
2011 33 45
2012 28 38
2013 50 74
2014 38 57
2015 37 50
2016* 35 60
2017 50 74
Totalsum 455 677

* Ei sak frå 2016 som ikkje fylte kriteria for å bli ført i statistikken vart ved ein feil ført likevel.

 

Bortføring frå utlandet til Noreg

  Antall saker Antall barn
2005 12 20
2006 12 15
2007 18 31
2008 10 15
2009 18 26
2010 20 29
2011 21 27
2012 11 14
2013 19 29
2014 17 23
2015* 18 27
2016 18 25
2017 14 17
Totalsum 208 298

* Ei sak frå 2015 vart ved ein feil ikkje ført i statistikken tidlegare.

 

Tal på barn og saker

  Antall saker Antall barn
2005 39 62
2006 49 72
2007 52 81
2008 29 52
2009 42 55
2010 63 93
2011 54 72
2012 39 52
2013 69 103
2014 55 80
2015 55 77
2016 53 85
2017 64 91
Totalsum 663 975